Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Tall og fakta 2011

Illustrasjon statistikk

2011 har vært et bra år for Kristiansund bibliotek.

Utlån lånergrupper  
Voksne over 15 år 75107
Barn 6-14 år 9240
Skole 9793
Barnehager 1843
Bibliotek 379
Annet 1293
Totalt 97655

Pr. 1. januar 2012 teller Kristiansund biblioteks mediesamling til sammen 88 632 enheter (eksemplarer). Av dette er 79 416 bøker, 2 699 musikkcd-er, 2 968 lydbøker og 1 854 dvd-filmer.
Utlånet totalt for 2011 er på 97 655, dette er en økning på 5,2 % fra 2010. Voksne lånere (over 15 år) står for 77 % av det totalet utlånet, barn 9,5 % og skoler og barnehager 12 %.
I 2011 sto kvinnene for 62 % av det totale utlånet, menn bare 22 %. Når vi ser på antall aktive lånere (de som har lånt noe i løpet av året), ser vi at kjønnsfordelingen er forholdsvis jevn fram til 20-årsalderen, men da ramler gutta av lasset. 28 % av de aktive lånerne i aldersgruppa 20-29 år er menn, 72 % kvinner. Fra 30-årsalderen blir forskjellen litt mindre, rundt 32 % av lånerne over 30 år er menn, 68 % kvinner.
Bøker og andre trykte medier står for ca. 70 % av det totale utlånet ved Kristiansund bibliotek, 30 % er andre medier, hovedsaklig filmer på dvd og lydbøker.

Utlån medietyper 2011 Utlån % av totalt utlån Bestand pr. 01.01.12 Omløp
Bøker 68910 70,6 79416 0,9
Lydbøker 11592 11,9 2968 3,9
DVD 13575 13,9 1854 7,3
Lydopptak (musikk) 2664 2,7 2699 1
Språkkurs 348 0,4 137 2,5
CD-ROM 312 0,3 74 4,2
Kombidokument 116 0,1 41 2,8
Video 9 0,01 91 0,1
Musikktrykk 63 0,1 451 0,1
Mikroform 59 0,1 870 0,1
Kart 7 0,01 31 0,2
Totalt 97655 100 % 88632 1,1
 

Utlånet til barn

Utlånet til barn har gått opp de siste åra, og det er spesielt utlånet av bøker som har gått opp. Dette gjelder både skjønn- og faglitteratur og har nok mye med økt fokus på barns leseferdigheter å gjøre. På biblioteket merker vi at flere barn stikker innom biblioteket på fritida både sammen med venner og med foreldre. Mange låner bøker som de skal lese i forbindelse med skoleoppgaver, eller har lesing av bok som hjemmelekse. Og mange leser kun for egen fornøyelse.
Utlånet av lydbøker for barn gikk ned i fjor for første gang på mange år. Dette har nok sin årsak i at det rett og slett ikke kommer nok gode titler på lydbok for denne gruppen. Spesielt er tilbudet av lydbøker til ungdommer dårlig. Utlånet av dvd-filmer fortsatte å stige, og biblioteket prøver å legge vekt på variasjon og kvalitet i innkjøpet av filmer til barn og unge.
Også skolene låner mye mer fra biblioteket enn tidligere. Mange av skolene i kommunen mangler et godt skolebibliotek, og bokdepot fra biblioteket til skolene har i mange år vært et svært populært tilbud. I fjor lånte biblioteket ut 97 depoter til grunnskolene med til sammen 6342 bøker og lydbøker.

 

Utlånet til voksne

Hvis vi går litt mer i dybden på statistikken over utlån til voksne, kan vi se at voksne lånere i 2011 lånte flere skjønnlitterære bøker enn året før, flere lydbøker og færre dvd-filmer.
Det er vanskelig å gi noen konkret grunn til at utlånet av bøker økte i 2011, men en forklaring kan være at biblioteket brukte mer penger på innkjøp av bøker i fjor enn året før. Alt tyder nemlig på at nye bøker lånes ut mer enn gamle bøker, noe som understøttes av denne statistikken som vi tok i fjor, og som viser at av det som er tatt inn i samlingen (innkjøpt/mottatt og registrert) de siste to åra, er ca. 10 % utlånt til enhver tid:
 - Fra 2009-2010: 10 % utlånt
 - Fra 2000-2008: 5 % utlånt
 - Fra 1999 eller før: 1 % utlånt.
Dette viser hvor viktig det er med fornying av samlingen, det nyeste materialet er 10 ganger så mye lånt som det som er 10 år gammelt, i følge disse tallene.

 

Frei filial

Etter noen år med fallende besøk og utlån ble det bestemt at Frei filial skulle få redusert åpningstiden sin fra 5 til 3 dager i uka fra 1. januar 2011. I tillegg ble det bestemt at det kun skal være åpent på dagtid på Frei filial.  Selv om både besøk og utlån har gått noe ned ved filialen i 2011, håper og tror vi at tallene kan stabilisere seg på dette nivået fremover.
Frei filial er mye brukt av skoler og barnehager som ligger i gåavstand fra biblioteket, og lesestundene som holdes hver måned er svært populære med rundt 80 barn til stede i snitt.

 

Oppsøkende virksomhet

Oppsøkende virksomhet er Kristiansund biblioteks tilbud til dem som av en eller annen grunn ikke selv kommer seg på biblioteket.
I fjor hadde biblioteket 14 aktive brukere av tjenesten, som fikk besøk fra biblioteket 11 ganger i løpet av året. Til sammen ble det lånt ut 696 bøker og lydbøker til denne gruppen.

 

Fjernlån

Biblioteket bestilte 1339 fjernlån (lån av materiale fra andre bibliotek) for lånerne i 2011, dette er en økning på 13 % fra 2010.
I 2011 fikk vi også for første gang prøvd ut lånerinitiert fjernlån i praksis. Alle som har et nasjonalt lånekort som er aktivert kan selv bestille materiell på andre bibliotek enn sitt eget, og hente det på sitt lokale bibliotek.
Med den nye transportordning for bibliotekene i Møre og Romsdal fikk vi også økt utlånet vårt til andre bibliotek i fylket. I fjor sendte Kristiansund fra seg 379 enheter til andre bibliotek mot 249 året før.

 

Aktiviteter på biblioteket i 2011

I fjor arrangerte biblioteket til sammen 13 lesestunder for førskolebarn, arrangerte lesekonkurranse for barn i alderen 6-13 år med pizzafest og premieutdeling som avslutning, var på foreldremøter i barnehager og fortalte om barn, lesing og bøker, arrangerte "Bamsedag" på hovedbiblioteket og filialen, hadde månedlige lesestunder på Gjemnes folkebibliotek, startet opp med bokprat for voksne (Bokfredag) og arrangerte vår tradisjonelle førjulsdag. I tillegg hadde vi også besøk av nesten alle 3., 5. og 8. klassene i kommunen, som vi hvert år inviterer til biblioteket

 

Biblioteket på Facebook og bibliotekets hjemmesider

Antall besøkende på bibliotekets hjemmeside pr. kvartal:

1. kvartal 8321
2. kvartal 6910
3. kvartal 8062
4. kvartal 8742

Til sammen har bibliotekets hjemmesider hatt 32035 besøk i 2011, med 18511 unike gjester fra alle verdens kanter. På topp i antall sidevisninger bortsett fra besøkende fra Norge er besøkende fra USA. Antall besøk på hjemmesiden økte med 8008 fra 2010, noe som gir en prosentvis økning på 33 %!
Bibliotekets Facebookprofil ble etablert våren 2010, vi har pr. i dag 269 "likere", og ønsker oss flere! Det meste som blir lagt ut på Facebook henter vi fra hjemmesiden vår, som er bibliotekets hovedsatsing på Internett.

Del på facebook

Åpningstider:

Mandag -  torsdag 10 - 19

Fredag 10 - 16

Lørdag 10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no