Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Låneregler for Kristiansund bibliotek

Utlånsreglement

1. Lånerett
Det er gratis å låne bøker og annet materiale på biblioteket.

 

2. Lånekort

 • Alle som har fast adresse i Norge kan få lånekort.
 • Voksne over 15 år må vise legitimasjon.
 • Barn må ha begynt i 1. klasse for å få eget lånekort, og barn under 15 år må ha underskrift fra foresatt.
 • Ungdom mellom 15 og 18 år må oppgi navn på foresatt.
 • Institusjoner registreres på institusjonens navn og en ansvarsperson.
 • Nye lånere får felles (nasjonalt) lånekort som også kan brukes i andre norske bibliotek.
 • Meld straks fra ved tap av lånekortet.
 • Ved tapt/mistet kort kan nytt lånekort skrives ut mot gebyr.

Ta alltid med lånekortet når du skal låne!
La ikke andre låne på ditt kort!

Les mer om lånekort

 

3. Lånetid

Bøker og lydbøker 4 uker
Korttidslån (utvalgte nye/etterspurte bøker) 2 uker
Tidsskrift 2 uker
Filmer (dvd og blu-ray) 1 uke
Dataspill og musikk (cd) 2 uker
Språkkurs 8 uker
Fjernlån eierbibliotekets frister

Materiale som er utlånt kan reserveres.
Materiale som Kristiansund bibliotek ikke har, kan som regel bestilles
fra andre bibliotek i Norge (fjernlån).

 

4. Fornyelser
Materiale det er venteliste på, kan ikke fornyes. Ellers gjelder følgende:

Bøker og lydbøker maks. 2 fornyelser - 4 uker pr. gang
Korttidslån 1 fornyelse - 2 uker
Tidsskrift 1 fornyelse - 2 uker
Filmer 1 fornyelse - 1 uke
Dataspill og musikk (cd) 1 fornyelse - 2 uker
Språkkurs  1 fornyelse - 4 uker
Fjernlån må avklares med eierbiblioteket

Ta kontakt pr. telefon eller e-post, eller logg inn på egen lånerkonto via internett for å fornye lån.

 

5. Ansvar

 • Låneren er ansvarlig for alt materiale som lånes på hans/hennes kort.
 • Foresatte er ansvarlige for barns lån.
 • Tapt eller skadet materiale må erstattes. Se satser nedenfor.
 • For filmer/dataspill følger biblioteket aldersgrensene som er angitt på materialet.
 • Lånt materiale er til privat bruk, og bruk/avspilling skjer på eget ansvar.
 • Meld fra til biblioteket om endringer i adresse, telefonnummer og e-postadresse.

 

6. Gebyrer

 • Biblioteket sender purremelding til låneren når forfallsdatoen på lånt materiale er overskredet. Se satser nedenfor.
 • Det sendes to purringer og deretter erstatningskrav.
 • Erstatningskrav ettergis ved innlevering av materialet, men gebyrene må betales.
 • Erstatningskrav sendes til inkasso hvis ikke låneren leverer materialet eller betaler kravet innen fristen.

 

7. Tap av lånerett
En låner som skylder mer enn kr. 80,00 (voksne) og kr. 50,00 (barn), får ikke låne mer før gebyr/krav er betalt.

 

 Gebyrer og erstatningssatser 
 Gjeldende fra 01.01.18, vedtatt i bystyret.
 
Erstatningssatser for voksne
(voksen - fra det året låneren fyller 15 år):
 
Trykte bøker 400
Lydbøker 400
1. purremelding 50
2. purremelding 60
Nytt lånekort 50
 
Erstatningssatser for barn 
(barn - til og med det året låneren fyller 14 år):
 
Trykte bøker 300
Lydbøker 300
1. purremelding 25
2. purremelding 30
Nytt lånekort 25
   
Erstatningssatser felles:  
DVD, video, CD 200
Enkelt-cd 175
Mikrofilm 750
CD-ROM 400
Konsollspill 600
Tegneserier heftet/tynne 100
Små billedbøker for barn, Seriebøker for voksne 150
Tidsskrifter 75
   
Fjernlån (innlånt fra andre bibliotek) 750
   
Nytt (inneværende samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatsene 
   
Språkkurs, lydbøker med mange cd-er og verdifullt eller sjeldent materiale Vurderes i hvert enkelt tilfelle 
 
Annet:  
Utskrifter/kopier A4 svart/hvitt 3
Utskrifter/kopier A4 farge 5
Utskrifter/kopier A3 svart/hvitt 5
Utskrifter/kopier A3 farge 10
   
Kopier mikroleseapparat 10
Lånere som er registrert med e-post eller mobil, blir varslet når lånet forfaller. Ved for sen levering sendes to purringer før erstatningskrav sendes.

Mer informasjon om bibliotekets tilbud her.

Åpningstider:

Mandag -  torsdag 10 - 19

Fredag 10 - 16

Lørdag 10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no