Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

Ny bruker

Folkebiblioteket er et gratis, offentlig tilbud for alle.

Slik får du lånekort

 

Biblioteket har en stor samling med materiale til utlån:

 

Du kan også besøke biblioteket selv om du ikke skal låne noe, for å sitte og lese/arbeide, bruke datamaskin eller møte andre. Vi abonnerer på aviser fra hele landet, har PC-er til utlån og gratis trådløst nettverk.

Biblioteket er en viktig medhjelper for de som søker opplysninger og kunnskap i forbindelse med studier, arbeid og fritidsaktiviteter. Vi samarbeider også med andre norske bibliotek, slik at vi kan skaffe deg materiale vi ikke har selv, men som finnes i andre bibliotek i Norge. Les mer om fjernlån her.

Biblioteket driver med kulturformidling, i form av arrangementer og andre tiltak for å fremme interessen for litteratur og andre kulturuttrykk hos barn, ungdom og voksne. På forsiden og i aktivitetskalenderen informerer vi om arrangementer vi skal ha.

 

Folkebibliotekenes virksomhet er hjemlet i Lov om folkebibliotek:
"Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet."

Åpningstider 

Mandag -Torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 16
Lørdag  10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no