Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

ETC G Diverse

G1. Kulturelle forhold, teater, selskapsliv, forlystelser m.m.
G2. Kristiansunds klubselskaps historie
G3. Sang og musikk, operaoppførelser, bysanger
G4. Byens aviser og trykkerier
G5. Sport og idrett
G6. Foreningsliv - notater, avisutklipp m.m.
G7. Avholdssak. Brennevinsutsalg 
 
  
 
G1. Kulturelle forhold, teater, selskapsliv, forlystelser m.m
Inneholder flere omslag med avisartikler, både eldre og nyere med følgende emner:
- Avisguttene
- Kino
- Kongebesøk
- Kristiansund 1905
- Notiser om byen i gammel tid og lignende
- Om apotekene i byen og fylket
- Om det nye Kristiansund
- Om ”kloke koner”
- Om ”Kristiansunds historie”
- Schøning, Gerhard i Christiansund og Bremsnes
- Selskapsliv
- Teater 
1 a. Teaterliv i gamle Kristiansund 1805-99, div. artikler. 
Grønn ringperm med kopier fra div. bøker og artikler
  
 
G2. Kristiansunds klubselskaps historie  
Avisartikler av ETC i Møre Dagblad
  
 
G3. Sang og musikk, operaoppførelser, bysanger  
I. Her ligger utklipp om sangkor 
II. Innholder enkeltkonvolutter med operaforestillinger/operauker fra 1971-dato, dessuten en konvolutt med utklipp fra tidligere operaforestillinger; 1928, 1931, 1934, 1937, 1953 og 1955 .
En konvolutt: Opera diverse – inneholder generell historikk om Kristiansundsoperaen. 
III. Musikk
Inneholder et omslag med symfoniorkesteret, et med Tempo musikk-korps og et med janitsjar-musikk i Kristiansund, dessuten nyere artikler om spellmann Nils Bakke. 
IV. Musikk – Bræin-familen
Rød omslagsmappe med 5 konvolutter:
- Bræin, Christian
- Bræin, Edvard
- Bræin, Edvard Fliflet
- Bræin, Edvard Fliflet, operaen Anne Pedersdotter
- Bræin, Edvard Fliflet, operaen Den Stundesløse 
 
G4. Byens aviser og trykkerier  
Inneholder avisutklipp og manuskripter med historikk om aviser og trykkerier, også en del om redaktører og trykkere (bl.a. Jonas Hestnæs). Noen utklipp av nyere dato (jubileumsskrifter).
  
 
G5. Sport og idrett  
Opptegnelser og beretninger, historikk om forskjellige klubber og idrettslag, m.m., for det meste avisartikler.
Inneholder også to artikler om ”reinnarbainn”
 
G6. Foreningsliv - notater, avisutklipp m.m.  
Tre omslag:
Religiøse foreninger – Den indre misjon, Frelsesarmeen
Humanitære foreninger – artikler om Redningsselskapet og Røde Kors
Diverse – noen få avisutklipp: YKK, Odd Fellow, Kristiansund Børs, Samvirkebevegelsen og Kunstforeningen
  
 
G7. Avholdssak. Brennevinsutsalg  
Inneholder avisutklipp og originaldokument av forskjellige avholdsforeningers historie, også et dokument om Kristiansunds Detailkjøbmænds forening.

Åpningstider

Mandag - torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 16
Lørdag  10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no