Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

ETC E Handel og næringsliv

E1. Eksportstatistikk fra forskjellige år
E2. Statistikk over Kristiansunds eksport 1896-1906, fordelt på hver enkelt eksportør
E3. Klippfisknæringens historie
E4. Historikk og notater om forskjellige firma og industrielle bedrifter
E5. Avisutklipp ang. byens industri og næringsliv
E6. Fangst og fiske
 
 
E1. Eksportstatistikk fra forskjellige år 
Denne finnes ikke! 
 
E2. Statistikk over Kristiansunds eksport 1896-1906, fordelt på hver enkelt eksportør  
Håndskrevet bok :
- Oversikt over vareslag
- Oversikt over største eksportør for hvert år på hver vare
- Oversikt over hver eksportør
  
 
E3. Klippfisknæringens historie  
1. Artikler om Klippfisknæringen i Kristiansund 
– kopier fra aviser, bøker og tidsskrifter samt et maskinskrevet foredrag av ETC
A. Klippfiskhandel
- Avisutklipp og kopier fra avisene.
- En del statistikk fra aviser og andre kilder.
- Maskinskrevet manuskript (ETC?) 
B. Klippfisktilvirkning 
- Avisutklipp, mest av nyere dato
 
E4. Historikk og notater om forskjellige firma og industrielle bedrifter  
Inneholder omslagsark med aviser, manuskript og statistikk om:
- Brunsvikens Reperbane
- Halvdan Backer A/S
- Jonas Eriksen
- Lars Hansens konfeksjonsfabrikk
- Sildeoljefabrikker
- Skipsindustrien
- Sverdrups bokhandel
Et omslag inneholder enkelte utklipp fra aviser  om diverse firma, samt oversikt over firmaer i 1860 og litt statistikk. 
 
E5 Avisutklipp ang. byens industri og næringsliv  
Utklipp og kopier av avisartikler
Egne omslag ang. Varemessen 1934, Kristiansund handelstands forening, Byens næringsliv, årsoversikter – avisutklipp.
 
E6. Fangst og fiske  
Rød omslagsmappe som inneholder :
- Diverse artikler om fiskeri – snurping, fagorganisasjoner osv.
- Fiskerihistorie – statistikk og avisartikler
- Fiskestreiken – avisartikler
- Sildefiske
- Torskefiske 
- Trålere og Trålfiske

Åpningstider

Mandag - torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 16
Lørdag  10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no