Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

ETC B Gårder og bebyggelse

 

B1. Skjøte- og pantebøker
B2. "Gård og grunn"
B3. Kartotek over gårdene og deres eiere
B4. Brann og ingeniørvesen
B5 .Diverse artikler angående byens gårder og gravsteder.
B6. Brannkatastrofen i 1940
B7. Byens gjenreisning og nyregulering
B8. Kart
 
 
B1. Skjøte- og pantebøker  
Utskrifter og notater fra Kristiansunds skjøte og pantebøker på byfogdkontoret og i Statsarkivet i Trondheim, eldre brannassuranseprotokoller i Riksarkivet, Oslo og andre kilder, alt ordnet etter gårdenes gamle matrikkelnummer - i 4 protokoller.
4 bind:
B.1: Skjøte- og pantebok, matr. nr.   1-144
B.2: Skjøte- og pantebok, matr. nr. 145-224 b samt nr. 506, 512-516, 493-688
B.3: Skjøte- og pantebok, matr. nr. 225-299
B.4: Skjøte- og pantebok, matr. nr. 300-376
På enkelte av innførslene gis det opplysninger om hvor eiendommen befinner seg, hva som befinner seg der og enkelte biografiske opplysninger om eieren.
B.1 b
Branntakst og notater om kjøp og salg av eiendommer
- sannsynligvis kladd til B. 1
 
B2. "Gård og grunn"  
Kopi av manuskripter til avsnittet "Gård og grunn" i Kristiansunds historie, bind II, IV og V.
Inneholder 3 forskjellige? kopier/kladder til ”Gård og grunn. Byregulering”
 
  
 
B3. Kartotek over gårdene og deres eiere  
Kartotek over gårdene og deres eiere, ordnet alfabetisk etter gatenummer.
Grønn, gammel kartotekskuff – ordnet etter gatenavn/-nummer. 
  
 
 
B4. Brann og ingeniørvesen  
Brann og ingeniørvesen. Bystyreforhandlinger 22.12.1938 om Gateanlegg, vannverk m.m.
Her ligger kun Bystyreforhandlinger 22.12.1938
B5 .Diverse artikler angående byens gårder og gravsteder.  
Diverse artikler angående byens gårder - oppdelt.
Kristiansund - gravsteder.
5a. Artikler om gårder og eiendommer
Stor ringperm (A3-format) med innlimte avis- og ukebladartikler (manuskript i  5 b)
Innhold: 
- Andersensmia 
 - Johnsenfjøset 
 
- Angvik-eiendommen 
 - Jordahlgården 
 
- Apoteket ”Løven” 
 - Knudtzongården 
 
- Arnesengården 
 - Lervika 
 
- Astrupgården 
 - Lindahlgården 
 
- Bentnesset 
 - Loennechengården 
 
- Borthengården 
 - Lossiusgården 
 
- Brodtkorpgården 
 - Marcushaugen 
 
- Christiegården 
 - Mestergården 
 
- Clausengården 
 - Nergt. 43 
 
- Devoldholmen 
 - Parelius-eiendommen 
 
- Eidsvåggården 
 - Pedersengården 
 
- Ellingsengården 
 - Pettersengården 
 
- Englykken ”Faders Minde” 
 - Pleymgården 
 
- Ervig-eiendommen 
 - Rechnagelgården 
 
- Flatvadgården 
 - Rognskouggården 
 
- Florgården 
 - Rotliehgården 
 
- Flyumgården 
 - Røbechgårdenn 
 
- Fosna gård 
 - Skinnfelldalen 
 
- Geworbnerholmen 
 - Smedvika 
 
- Glærumgården 
 - Stensvoldgården 
 
- Grand hotell 
 - Søvikgården 
 
- Grandegården 
 - Schwendsengården 
 
- Hagestua 
 - Thoresengården 
 
- Halseeiendommen 
 - Vardetårnet 
 
- Heidegården 
 - Visnesgården 
 
- Herlofseneiendommen 
 - Werringgården 
 
- Hollahaugen 
 - Westadgården 
 
- Håndverkeren 
 - Aandalgården 
 
Inneholder ikke bare artikler av ETC, men også andre lokalhistorikere, bl. a. O. Yderstad og K. Ekholm. Inneholder også en del avisbilder av eiendommene og de som bodde der.                        
5b. Artikler om gårder og eiendommer
Innhold:
- Angvikenga  
- Apotekergården, Nergt. 4  
- Arbeiderforeningen  
- Børsbygningen  
- Dahlvikan 
- Ellingsengården 
- Eriksneset   
- Flyumgården   
- Fosna Gård   
- Glærumgården (Knudtzondalen)   
- Grendahlsenga   
- Hagan (Fostervolds eiendom   
- Heggemgården (Nordlandet)   
- Hvedinggården 
- Høvikgården  
- Knobloch-haugen   
- Lossiusgården 
- Løkkemyra  
- Raadstuens grund 
- Rognskougeiendommen   
- Sætervika  
- Steinberget 
- Strand (Goma)   
Inneholder også diverse maskinskrevne manuskript til Tidens Krav 1955/58 om den gamle bebyggelsen i Kristiansund, samt kopi  av artiklene.
”Hvordan byen blev bygget”, manuskript til Møre Dagblad.
Mange personalhistoriske og biografiske opplysninger om de som eide stedene 
5b. Historikk om byens gravsteder, kirkegårder, begravelser m.m. 
Grønn ringperm med kopier fra forskjellige aviser og tidsskrifter. 
Innhold: 
- Generell historikk   
- Kirkelandet gravsted   
- Roligheten – ”Alders hvile”   
- Brodkorbske familiegravsted   
- ”Jens Minde”   
- Kaasbølske familiegravsted   
- Wasmuth-gravstedet   
- Gomalandet gravsted  
- Innlandet gravsted
5c mangler  
 
B6. Brannkatastrofen i 1940  
Diverse notater og utklipp, innlimt i stor mappe.
Avisutklipp, også litt om tidligere storbranner.
Bakerst i ringpermen finnes en del aviser og utklipp om brannkatastrofen, bl. a. Tidens Krav 20.04.1950
Romsdalsposten 30.04.1950 
  
 
B7. Byens gjenreisning og nyregulering  
En masse notater, statistikk m.m. i eget omslag. 
B.7 Større avisartikler om regulering og gjenreisning
fra 1941-1957, 1965 og 1970 
7 I
Tomteregulering – avisartikler
Utklipp fra 1940-1955 (de fleste fra 1940-1942) 
7 II
Boligbygging – avisartikler 1940-1958
Inneholder bl. a. lister over påbegynte og fullførte bygg i forskjellige perioder 
7A
Gjenreisningsbygg – avisartikler 194?-1961
Spesielt forretningsbygg, bl. annet Kinohallen og Rådhuset
Eget omslag for Sykehuset.
Det ser ut til at en del av artiklene overlapper hverandre, kunne vært plassert i alle konvoluttene. 
  
B8. Kart  
Kart over Kristiansund 1701, 1742, 1787, 1814 og 1916.
(utarbeidet av E. Thurn Christensen?)
2 konvolutter
Finner ikke kart fra 1814, men fra 1885 og 1905 i tillegg til overnevnte.
Kart over Nordlandet fra før 1940.
Kart over Kronprinsens batteri på Sørgolmen ca. 1805

 

Kun kopier ligger i konvoluttene – originalene oppbevares i 4.etg.

Åpningstider

Mandag - torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 16
Lørdag  10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no