Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Hjem

ETC A Genealogi

A1. Kristiansundere og Kristiansundsslekter
A2. Andre slekter
A3. Personalia 
A4. Mantallet, Skattemantallet og Folketellinger
A7. Kommunale tjenestemenn i Kristiansund

 

A1. Kristiansundere og Kristiansundsslekter

23 bind med til sammen ca. 40 000 navn med data og biografiske opplysninger, ordnet alfabetisk  og omfatter personer og slekter med tilknytning til byen i tiden 1660-1940, unntatt de aller yngste generasjoner som bare delvis er medtatt. 
Omfatter også en eske (boks) med spredte personalia om diverse personer – ordnet alfabetisk etter etternavn eller gårdsnavn. Hentet fra forskjellige folketellinger og andre kilder. Bare tilfeldige navn? 
Bakerst: Folketelling fra Nordmørsbygder – svært ukomplett! Muligens forarbeide til A1.

De 23 bindene kan man nå lese her:

Bind 1: Aabak - Austigard

Bind 2: Baars - Bjørshol

Bind 3: Blaasvær - Bårdseth

Bind 4: Camp - Dørum

Bind 5: Ebbesen - Evjen

Bind 6: Faaberg - Følling

Bind 7: Gaarde - Göttsche

Bind 8: Haabjørn - Hanssen

Bind 9: Haraldsen - Heyerdahl

Bind 10: Hilde - Høyer

Bind 11: Indergaard - Jørstad

Bind 12: Kaarvaag - Kvisvik

Bind 13: Lader - Løvold

Bind 14: Maagens - Musæus

Bind 15: Mühlenport - Møst

Bind 16: Naalsund - Owesen

Bind 17: Paasche - Quist

Bind 18: Raaket - Røvig

Bind 19: Sager - Slørdahl

Bind 20: Smedbjerg - Søvold

Bind 21: Talberg - Værø

Bind 22: Waade - Wågbø

Bind 23: Yderstad - Øyen

  
 
A2. Andre slekter

8-10 store mapper med stamtavler etc. over slekter som f. eks. Angell, Aspøy-ætten , Bang, Brodtkorb, Bull osv. med til sammen omkring 15 000 navn med biografiske opplysninger.
Inneholder en god del større artikler om kjente slekter.
Bind 1 inneholder originalmanuskripter A-Bø
eks. 1-3 av samme er maskinskrevet A-Bae
NB. ikke nøyaktig samme innhold!
Bindene 1-8
Inneholder ikke helt det samme som A1- noen ganger likt, noen ganger mindre utfyllende og noen ganger mer utfyllende.
Bør brukes som supplement til A1
Inneholder delvis håndskrevne, maskinskrevne artikler og kladder om slekter. 
Kan ikke se at alt har med Kristiansund og Nordmøre å gjøre.
Inneholder også noen avisutklipp fra senere år (etter ETC).
Diverse konvolutter med følgende slekter:
Aspa Knudtzon, Nicolay II og III 
Bugge Krabbe-slekten 
Finckenhagen Lossuis-slekten m/sidegrener 
Friis Rognskoug 
Hals Ross-slekten 
Hals – Iversen – Strøm Ræder 
Helt  Tønder-slekten 
Kaasbøl-slekten  
  
 
A3. Personalia  
Konvolutter med biografiske opplysninger i forbindelse med intervjuer, jubileer, nekrologer osv. (Avisutklipp) 
8 esker i A5 format , går opptil 1976, tilfeldig og ukomplett innhold
3b. Liten eske med dødsannonser. Har funnet annonser fra 1936-1962 
  
 
A4. Mantallet, Skattemantallet og Folketellinger  
- for Kristiansund og Nordmøre fra 1660 til ca 1900 
Diverse Skatteligninger
Innflyttere til Kristiansund
- kopi av artikler, avisutklipp
Utvandring
Folketellinger:
 Manntallet for 1666 (kun menn)
 Skattemanntall 1679, 1686 (kun menn)
 Folketelling 1701 Lille Fosen (kun menn)
- også maskinskrevet utgave
 Folketellingen 1801, Kirkelandet, Vågen, Gomalandet
 Folketellingen 1801, Nordlandet, Innlandet
 Folketellingen 1865
 Folketellingen 1870, Nordlandet, Kirkelandet, Gomalandet, Innlandet, Vågen. I fem store omslagsmapper.
 Folketellingen 1875 – håndskrevet
 Folketelling 1900 – håndskrevet (denne har vi i trykt utg.)
 Folke- og boligtelling 1. november 1970, 1503 Kristiansund
Folkemengden i Kristiansund
1801-1875, 1891-1950, avskrift fra NOS
Skatteligninger:
Blå omslagsmappe:
Inneholder diverse skatteligninger fra ulike år 1835-1899, noen håndskrevne, andre maskinskrevne og noen avisutklipp – i konvolutt
Utdrag  fra avisene i diverse år 1906-1960
Trykte hefter:
Manntallslister 1946 - 6 stk.
Skatteligninger 1951/52, 1952/53, 1956, 1967
Svart boks:
Tabeller som gjelder Ligningsresultater i Møre fylke 1920/21-1937/38
Innflyttere:
2 store (A4) arkivmapper – maskinskrevet manuskript
1 (A4) konvolutt med utklipp fra avisartikler
Utvandrede personer:
10 kopierte avisartikler om utvandring fra Nordmøre
Utvandrede personer fra Kristiansund i årene 1867-1925, registrert over politikammeret i Trondheim – maskinskrevet, har kopi 
  
 
A7. Kommunale tjenestemenn i Kristiansund  
Overveiere og målere, havnefogder, stadsingeniører og «Brand-, og Vei-inspektører», organister, kemnere, forsorgsforstandere  m.m., 1 hefte. 
7a. Ordførere og varaordførere i Kristiansund fra 1837
- Manus til avisartikkel om diverse ordførere
- Selve avisartikkelen
- Kronologisk liste over ordførerne
7b. Kommunale tjenestemenn. Apotekere. Ordførere m.m.
Overveiere og målere  ca. 1680-1849 
Havnefogder  ca. 1750-1946 
Stadsingeniører   ca.1840-1921 
Stadsleger  ca. 1660-1942 
Organister ca. 1766-1912 
Apotekere
          Løven 1722-1935
Svanen 1886-1942 
Ordførere 1837-1946 
Viseordførere  1837-1940 
Distriktsleger  
Sundbåtførere  
Håndskrevet materiale i bok, noe kladd
 
 
A8.Embedsmenn på Nordmøre og i Kristiansund  
Fogder, sorenskrivere, byfogder, politimestere, postmestere, tollere, tollinspektører og tollkasserer, sogneprester og kapellaner, 1 hefte. Kartotek over nordenfjeldske bestallinger
- embedsutnevnelser i tiden 1660-1918 omfattende distriktene fra Møre og Romsdal til og med Finnmark.
8a. Kartotek over Nordenfjeldske bestallinger (embetsutnevnelser) 1660-1814
omfatter distriktene fra Møre og Romsdal til Finnmark.
Alfabetisk ordnet, i kortkatalog, på etternavn (trekasse)
Embetsmenn på Nordmøre og i Kristiansund
Håndskrevet liten bok som inneholder:
Fogder 156?-1901 
Sorenskrivere 1616-1918 
Byfogder  1742-1942 
Politimestere 1858-1946 
Postmestere 1752-1939 
Tollere, tollinsp., tollkasserere
 1639-1903 
En del historikk om både embetene og enkelte personer
Notat om Postordning/postmesterstillingen i Kristiansund 
8b. Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift
av Andreas Erlandsen
Fotokopi

Åpningstider

Mandag - torsdag 10 - 19
Fredag 10 - 16
Lørdag  10 - 14

  

Telefon:
71 57 51 00

E-post:
bibliotek@kristiansund.kommune.no